up למעלה

מחקרי הזנה ומספוא

ערך מזוני של עשב הטף ERAGROSTIS TEF למעלי גירה יצרנים

בחינת ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב – דוח מסכם יואב שעני לתכנית 870-1629-19 (3) – יואב שעני

בחינת יבול וערכם התזונתי של זנים קיימים וחדשים בגידולי המספוא הקיציים 2019יואב גולן, דר' און רבינוביץ, ישי קציר, מחמוד זועבי ושמעון לחיאני

פתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי כצמח מספוא במחזור הפלחה בישראל – דוח מסכם שמואל גלילי מחקר 277-0587-18 – שמואל גלילי , יהושע מירון, רן חובב, אהרון בלולו, חנה בדני, ישי קציר ודוד שמש

בחינת מתן RESVERATROL להעלאת פעילות SIRTUIN ברקמת השומן כאמצעי לשיפור הססטוס המטאבולי והיצור של פרות חלב בתנאי עקת חום

מבחן זני תירס למספוא ארצי – 2018 – ואב גולן ודר' און רבינוביץ

דוח מסכם מחקר סמיר מבגיש 820-0377-19 יעילות ניצולת פחמימות וויסות צריכת המזון על ידי תוספי ארומות וטעמים למנת מעלי גירה ברמת המעי הדק ובעל החיים השלם – סמיר מבג'יש

יישום זבלי רפתות בגידולי דגן למספוא בממשק עיבוד אי פליחה כפתרון הרחקה יעיל, כלכלי וסביבתי – דו"ח מחקר מסכם לשנים 2015-2017

ערך מזוני של עשב הטף Eragrostis tef למעלי גירה יצרנים

בחינת הזנה בתחמיץ תירס המעובד עי מכשיר SHREDLAGE בהשוואה למעוך קונבנציונאלי על ביצועי פרות חלב

בחינת תוכנה חדשה לתכנון מנת הפרות עי כרית נתונים ממאגר הנתונים של נעה

פיתוח שיטה ומודל לחיזוי צריכת מזון פרטנית ויעלות ניצול המזון לייצור בתנאי משק בהתבסס על חיישנים למדידת התנהגות האכילה של פרת החלב

מבחן זני תירס למסופא ארצי – 2017 – הזנה ומספוא

דוח מסכם יואב גולן מחקר

בחינת השפעת השימוש בתחמיץ מורינגה מכונפת (Moringa olifeira) כתוסף תזונתי על הביצועים ומדדי איכות החלב והבשר במעלי גירה

סיכום מחקר באבוסים ניידים

יישום אלגוריתם להשלמת גנוטיפים של סמנים חסרים בשבבי דנ"א הישראלי ויישום בסלקציה גנומית

ייעול הזנת מעלי גרה על ידי על ידי שימוש בחיידקים רקומבננטים לפירוק דופן התא הצמחי במהלך הכנת התחמיץ

ניתוח השוואתי של מיני דגן חורפיים למספוא בסביבות גידול ים תיכוניות, יצרנות, הרכב כימי ואיכות תזונתית עבור מעלי גירה

בחינת הקשר בין יעילות ניצולת המזון, אוכלוסיות החיידקים בכרס והגנטיקה של פרת החלב

השפעת הזנת פרות חלב בשומן ממקורות שונים בשיעורים גבוהים מן המקובל על יעילות ייצור חלב ורכיביו ורמת הפרשת המתן בתנאי עומס חום

לימוד הפנולוגיה ופיתוח אמצעים להפחתת נזקי זבלית הקמה

הדברת עשבים באספסת רב קצירית

סקר חומרי לוואי להזנת הבקר בארץ: הרכב כימי, נעכלות ואורך חיי מדף

פיתוח מודל תזונתי לשימוש במדי העלאת גירה והערכת תכולת הסיב האפקטיבי בבליל לחיזוי צריכת המזון ויעילות ניצולו בפרות חלב

מבחן זני חיטה למספוא – חוות גד"ש גליל מערבי 2014

השפעת האבסת שלמון יפואי (Cephalaria joppensis) כמזון גס משומר במנה הכולית של פרות גבוהות תנובה, עין החורש 2014

השפעת משך האחסון של תחמיצים על איכותם

השפעת תוספת של ספונינים וטנינים למנת מעלי גירה על ייצור מתאן ויעילות ניצול האנרגיה בכרס

השפעת תוספת פוליםנולים זיתים נטולת חרצנים לשיפור איכות החלב ובריאות במעלי גירה יצרניים

שימוש במוצרי קליפות רימונים להגברת יצור החלב ושיפור הרכבו בפרה הישראלית

מבחן זני תירס למספוא 2013

שימוש בתחמיץ מורינגה אוליפרה כמרכיב בעל ערך מוסף מיוחד במנת חולבות

שיפור הנעכלות של ליגנוצלולוזות ממקור חד-פסיגי ודו-פסיגי בעזרת טיפולים כימיים וביולוגיים

איכות תחמיצי סורגום משקיים בארץ

מבחן זני תירס למספוא 2012

מבחני זני חיטה לתחמיץ 2012

השפעת ייצור והפרשת אפלטוקסין M1 בחלב בפרות גבוהות ונמוכות תנובה ללא נגיעות תוך עטינית

ביות צמח הבר שלמון יפואי (ספלריה ז'ופנסיס) כגידול מספוא איכותי חדש: בחינת השפעת תנאי הגידול ומועד הקציר על היבול, ההרכב הכימי והערך התזונתי למעלי גירה

השפעת הגמעת עגלות בחלב מלא בהשוואה לתחליף חלב עד גמילה על מדדי בריאות וביצועים עד גמילה ובהמשך על תנובת החלב בתחלובה הראשונה

לימוד הפנולוגיה ופיתוח אמצעים להפחתת נזקי זבלית הקמה

השפעת הpH בכרס על יצרנות ויעילות יצור חלב

גידול סורגום ותירס דו-תכליתיים בארץ – בדיקת ערך הגרעינים והמספוא לפיטום עגלים ולהזנת מעלי גירה

קביעת השפעת העתקת תחמיצים על איכותם

ממשק הזנה אופטימלי לרובוט חליבה בישראל

בחינת חלופות למצבי מחסור במיספוא גם איכותי או בגרעינים עמילניים להזנת פרות החלב תוך שמירה על רמת הייצור והבריאות

השפעת הגמעה קולוסטרום ראשון ושני באמצעות זונדה לעומת יניקה מפטמה על מדדי בריאות וייצור

דוח מסכם מבחנים ארציים של גידולי קיץ למספוא שנת 2011

מבחן ארצי של זני חיטה למספוא

זיהוי מהיר של שלב התפתחות גרעיני חמשת מיני דגן בהקשר להכנת תחמיץ כשר לפסח

יישום זבל רפת נוזלי בגידולי שדה – בחינת ההיבטים האגרונומיים והסביבתיים

השינויים הכימיים והתזונתיים שחלים בעת חשיפת תחמיצים לאוויר

סורגום מיטבי לרפת החלב

גורמים פיזיולוגיים ותזונתיים המביאים לבקרת מסלולים מטבוליים בעטין לסינתיזה של חלבון, שומן ולקטוז

ניטור אפלטוקסין בדוגמאות חלב במשקים בכל אזורי הארץ, ובחינת הקשר בין ריכוזו בחלב ובמזונות המשקיים המואבסים, לאורך עונות השנה

מבחנים ארציים של גידולי קיץ למספוא שנת 2010

הגדלת ריכוז הסלניום בחלב ע"י מניפולציות תזונתיות

החלבון המטאבולי במוצרי לוואי תורמי חלבון במנות המבוססות על תחמיצים

מבחנים ארציים של גידולי קיץ למספוא שנת 2009

השפעת ההשקיה בקולחים על הערך התזונתי ועל תכולת המינרלים בצמחי מספוא

זבל רפת טרי כתחליף לדישון בגידול שחת חיטה; השפעות על אילוח בעשבייה, יבול המספוא, הרכבו וערכו התזונתי עבור בקר לחלב

מבחן ארצי של זני חיטה למספוא 870-1545-10

מבחן ארצי של זני חיטה למספוא תכנית מס. 870-0766-09

הדברת עשבים במספוא תכנית מחקר 132-1331-2009

דוח שימוש בגפת זית מטופלת באמוניה ופטריית העובש הלבנה כמקור לחלבון זול במנות פיטום

השפעת ריכוזיות ונפחיות המנה על היצור ויעילות הפיטום בעגלים מרפת החלב – דוח סופי

מבחן איכות של צמחי מספוא

מעקב אחר השינויים החלים בהעלאת הגרה של פרות חלב בעזרת מערכת הי-תג של SCR

בחינת ממשק הזנה מומלץ ברפת עם חליבה רובוטית

כושר ייצור ויעילות ניצול מים בסורגום למספוא

בחינת השונות הקיימת בתוצאות הבדיקות הכימיות של סל מזונות מייצג ברפת הישראלית, כפי שנבדקו ע"י תשע מעבדות שונות

השפעת תוספי תחמיץ לירק חיטה, על הרכב כימי ונעכלות, פרופיל החמצה ועמידות

נספח תוצאות למחקר השפעת הזנה ברמות שונות של חלבון על ביצועי פרות חלב

נספח תוצאות למחקר השפעת מנה עשירה בגלוטן פיד לעומת DDG על ביצועי פרות חלב

השפעת אמצעים תזונתיים על שיפור משק החלבון והאנרגיה בפרות חשופות לחום

בחינת יישום זבל רפתות לא מטופל בגידולי שדה

דוח שנתי (2007) למחקר על הביולוגיה של אתריגונה

השפעת מי לקטוז על ביצועי פרות חלב

בחינת פוטנציאל צמח העולש לשמש כמספוא לבקר בישראל

השפעת האבסת מנה המכילה גרעין שעורה מטופל בסודה קאוסטית או גרעין לחוץ בתוספת בופר, על יצור החלב ורכיביו

השפעת דרגת הגריסה של גרעיני תירס על ייצור החלב והרכבו בפרות חלב

הכנת שחת איכותית

סיכום ביניים – מבחני זני חיטה למספוא בעונת גידול 2005-6

ביצועי פרות חלב שניזונו במנות המכילות חציר או תחמיץ חיטה מאותו שדה, זן ומועד קציר

מבחן זני קטניות למספוא ושילוב ביניהם, שפלת השומרון (מענית) 2006/7

השפעת הזנה של פרות בתחילת התחלובה בחומרי לוואי עתירי דופן ראשונית כתחליף למזון גס על היבטים פיזיולוגים, פוריות, וייצור החלב ורכיביו

השוואת צריכת המזון וביצועי הגדילה וההתפתחות של יונקים מלידה ועד גמילה שניזונו בתערובות המכילות מקורות שונים של מזון מרוכז

"בחינת אסטרטגיות שונות להזנת פרות חלב"

השפעת הזנה ברמות שונות של חלבון על ביצועי פרות חלב

מבחן ארצי של זני חיטה למספוא

השפעת מנת חולבות על בקרת התבטאות ופעילות אמינו-פפטידאזות בעטין של מעלי גירה: קליטת פפטידים ברקמת העטין

מבחן זני תירס למספוא ולגרגרים, עכו 2008

"בחינת שתי מנות לפרות גבוהות תנובה הנבדלות במקור צמח החיטה, שחת לעומת תחמיץ, על מדדי היצור".

בחינת השפעת שיעור חלבון ממקור צמחי לעומת חלבוני חלב בתחליפי חלב, על מדדי בריאות וביצועים של יונקים עד גמילה

מבחן זני תירס למספוא ולגרגרים, עכו 2007

מבחן ארצי של זני חיטה למספוא

השפעת מנה עשירה בגלוטן פיד לעומת DDG על ביצועי פרות חלב

דו"ח מחקר ל 2006 המוגש למועצה לענף החלב בישראל

סורגום מיטבי לרפת החלב

הדברת עשבים במספוא

השפעת משטר ההגמעה על הרכב הגופה ובלוטת החלב של עגלות לתחלופה ב-60 יום

השפעת רמות חלבון על מדדי פוריות בעדר הבקר לחלב

יחסי גומלין בין תרביות חיידקי חומצת חלב לתחמיצים וחיידקי כרס והשפעתם על שיפור ביצועי מעלי גירה

בחינת האפקט של תוספת קרוטן למנה כולית של חולבות על רכוז החל"צ בחלב

הגדלת ריכוז החל"צ בחלב בישראל

הנעכלות של תחמיצי חטה, שיבולת שועל ותירס צפוף שנקצרו בשלב הפריחה

השפעת מקור הפחמימות שבמנה על הרכב חומצות השומן של החלב כאשר מקור חומצות השומן בפולי סויה משוחלים

השפעת השילוב צינון והזנת פרות חלב בדופן תא ראשוני כתחליף למזון גס, על התנובה והרכב החלב בתנאי הקיץ הישראלי

פיתוח אמצעים להקטנת נזקי חדקוניות בגידולי קטניות למספוא וזרעים

הערך התזונתי של חומרי לוואי עתירי דופן תא ראשוני

בחינת הערך התזונתי עבור בקר חלב של תחמיצי סורגום חדשים מזנים חצי-ננסיים עמידים לרביצה שפותחו בישראל

ניטראט – הימצאותו בצמחי מספוא בארץ בחורף 2000, והפוטנציאל לגרימת נזק בבקר לחלב

גורמים המשפיעים על ריכוז האוריאה בחלב (אב"ח) ובחינת קשר בין ריכוז האב"ח לבין התעברות

השפעה על חלבון החלב: גישה פרטנית בהתייחסות לדינמיקת השתנות ריכוזו לאורך התחלובה

השפעת שיעור החומר היבש של הבליל על צריכת המזון, צריכת המים ומדדי היצור בפרות גבוהות תנובה 

הרכב ונעכלות ירק זון שגדל על שני מקורות שונים של מי קולחים בערבה; ניסוי בשדות מסחריים

דו"ח שנה שלישית (2005) של תוכנית מחקר 362-0070

השפעת מקורות הסיב על צריכת המזון של עגלות הרות

דו"ח מסכם תלת שנתי – לפרויקט מספר 362-0062

פיתוח שיטות להתמודדות עם זבוב האתריגונה הגורם לנזקים כבדים בסורגום

איכות תחמיצים משקיים מחיטה שנקצרה בדרגות הבשלה שונות