up למעלה

חשוב לדעת

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

אמיר ערב, חיים גסיטוע, יואל זרון – המכון לבע”ח, מנהל המחקר החקלאי להזרעה מלאכותית עם
קרא עוד
השוואת תפקודי שחלה של פרות מניבות ועגלות בוגרות

השוואת תפקודי שחלה של פרות מניבות ועגלות בוגרות

גיל ענבר, דוד וולפנזון, צבי רוט, אמיר בלוך – הפקולטה לחקלאות רות בראב טל –
קרא עוד
שיפור הפוריות בפרות גבוהות תנובה ע”י הזנה בשלב הלוטאלי

שיפור הפוריות בפרות גבוהות תנובה ע”י הזנה בשלב הלוטאלי

דו”ח שנתי (2004) לתוכנית מחקר מספר 870-1286-04  הלל מלכה – שה”מ רות בראב טל מנהל
קרא עוד
קיצור ימי ריק ע”י בדיקת הריון מוקדמת באולטרסאונד

קיצור ימי ריק ע”י בדיקת הריון מוקדמת באולטרסאונד

מאת: אילן וקסמן, עודד ניר ונדב גלאון החקלאית   1) רקע מבוא ותיאור הבעיה בדיקת
קרא עוד
פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסנכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסנכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

דו”ח מסכם (2004) לתוכנית המחקר 0083 משה קאים, שמואל ברוקשטיין ומשה מיכאל המכון לחקר בעלי-חיים,
קרא עוד
הקשר בין לפטין והמחזוריות המינית של פרת החלב

הקשר בין לפטין והמחזוריות המינית של פרת החלב

אבי שמאי, ויונתן פויירמן – המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי שמאי יעקובי –
קרא עוד
Accessibility
סגור