up למעלה

חשוב לדעת

איפיון וטיפול בציסטות שחלתיות בפרות חלב

איפיון וטיפול בציסטות שחלתיות בפרות חלב

דו”ח שנתי\מסכם לתכנית מחקר מספר 352-0096-05 1רות בראב-טל, 1משה קאים, 2נחום שפיגל 1מינהל המחקר החקלאי,
קרא עוד
דו”ח תלת שנתי על שאיבת ביציות מפרות הרות לצורך יצור עוברים In-Vitro

דו”ח תלת שנתי על שאיבת ביציות מפרות הרות לצורך יצור עוברים In-Vitro

תכנית 353-0147 ד”ר אמיר ערב, ד”ר אמיר בור, חיים גסיטוע, אולגה שניאורסון, יצחק דקל תקציר
קרא עוד
קביעת הרכבי לפידים בזקיקים משלבי התפתחות ואיכות שונים בשחלות בקר

קביעת הרכבי לפידים בזקיקים משלבי התפתחות ואיכות שונים בשחלות בקר

דו”ח לתכנית מס’  05- 354-0158 מוגש ע”י ד”ר עוזי מועלם, המכון לחקר בע”ח, מרכז  וולקני ופרופ’ עמי
קרא עוד
אינטראקציות בין גורמים המשפיעים על פוריות בפרות חלב גבוהות תנובה: איכות הביצית, ביטוי גנים וריכוז הורמונים

אינטראקציות בין גורמים המשפיעים על פוריות בפרות חלב גבוהות תנובה: איכות הביצית, ביטוי גנים וריכוז הורמונים

נ. ארגוב וד. סקלן – הפקולטה לחקלאות, המכון המחלקה למדעי בע”ח א. ערב – מינהל
קרא עוד
הזרעה מלאכותית בעזים עם זירמה קפואה

הזרעה מלאכותית בעזים עם זירמה קפואה

תוצאות מחקר 2004 מס’ תוכנית: 04-0075-362 חיים גסיטוע, ד”ר אמיר ערב הקדמה: להזרעה מלאכותית בעזים
קרא עוד
השפעת העשרת זירמת של פרים ב-DHA על איכותה

השפעת העשרת זירמת של פרים ב-DHA על איכותה

חיים גסיטוע, יואל זרון1, צפרירה ניצן, אולגה שניאורסון, אמציה אייל2, אמיר ערב. מינהל המחקר החקלאי,
קרא עוד
Accessibility
סגור