up למעלה

סקירת מחקרים

מידי כ-3 חודשים מפרסמת מועצת החלב סקירת מחקרים מדעיים מהעולם

סיכום מחקרים- פברואר 2015

סיכום מחקרים- פברואר 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן בריאות עצם מיטבית בילדים ובמתבגרים – דו"ח קליני
קרא עוד
סיכום מחקרים- ספטמבר אוקטובר 2015

סיכום מחקרים- ספטמבר אוקטובר 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן חלב ותפקידו בבריאות האדם. מאמר סקירה. השפעת חלב
קרא עוד
סיכום מחקרים- יולי אוגוסט 2015

סיכום מחקרים- יולי אוגוסט 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן שומן רווי ,שומן בלתי רווי ופחמימות למניעה וטיפול
קרא עוד
סיכום מחקרים- ינואר 2016

סיכום מחקרים- ינואר 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית צריכת סידן גבוהה יותר קשורה לבריאות עצם טובה יותר
קרא עוד
סיכום מחקרים- מאי יולי 2016

סיכום מחקרים- מאי יולי 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית חשיבות "עצמות חלב" ל"עצמות בינה": חלב פרה ובריאות העצם
קרא עוד
סיכום מחקרים- נובמבר דצמבר 2016

סיכום מחקרים- נובמבר דצמבר 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית 1 .חלב ומוצרי חלב – טוב או רע לבריאות
קרא עוד
Accessibility
סגור