up למעלה

סקירת מחקרים

מידי כ-3 חודשים מפרסמת מועצת החלב סקירת מחקרים מדעיים מהעולם

סיכום מחקרים- פברואר 2018

סיכום מחקרים- פברואר 2018

שרית עטיה, דיאטנית קלינית, מועצת החלב 1 : צריכת חלב ומוצריו  קשורה לסיכון נמוך יותר
קרא עוד
סיכום מחקרים- מאי יוני 2017

סיכום מחקרים- מאי יוני 2017

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית כיצד חלב וחלבוני החלב משפיעים על גדילה , בריאות
קרא עוד
סיכום מחקרים- פברואר מרץ 2016

סיכום מחקרים- פברואר מרץ 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית הקרן הלאומית לאוסטאופורוזיס – נייר עמדה חדש- השפעת אורח
קרא עוד
סיכום מחקרים- נובמבר דצמבר 2016

סיכום מחקרים- נובמבר דצמבר 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית 1 .חלב ומוצרי חלב – טוב או רע לבריאות
קרא עוד
סיכום מחקרים- מאי יולי 2016

סיכום מחקרים- מאי יולי 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית חשיבות “עצמות חלב” ל”עצמות בינה”: חלב פרה ובריאות העצם
קרא עוד
סיכום מחקרים- ינואר 2016

סיכום מחקרים- ינואר 2016

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית צריכת סידן גבוהה יותר קשורה לבריאות עצם טובה יותר
קרא עוד
Accessibility
סגור