up למעלה

משק החלב

הכנס המדעי לבקר וצאן ה-32 | 23 בדצמבר 2020

הכנס המדעי לבקר וצאן ה-32 | 23 בדצמבר 2020

עמיתים יקרים, השנה המדינה מתמודדת עם אתגר בריאותי, חברתי וכלכלי מורכב, אך אנו מאמינים כי
קרא עוד
חלב ישראלי זה בטחון מזון

חלב ישראלי זה בטחון מזון

קרא עוד
חלב ישראלי זה חוסן לאומי

חלב ישראלי זה חוסן לאומי

קרא עוד
מאחורי כל בקבוק חלב עומד ענף שלם

מאחורי כל בקבוק חלב עומד ענף שלם

קרא עוד
רפת ירוקה

רפת ירוקה

לרפורמה בענף החלב נקשר המושג “רפת ירוקה”. מונח אידיאולוגי זה מיוחס לכל רפת הכוללת במדיניותה
קרא עוד
קיימות

קיימות

אוכלוסיית העולם הגדלה זקוקה לביטחון תזונתי, חקלאות החלב מחויב לדאוג להספקה סדירה של חלב בטוח,
קרא עוד
Accessibility
סגור