up למעלה

עשר עובדות על קיימות ברפת הישראלית

בשנת 2008 הושלמה הרפורמה במשק החלב, ומאז הרפתנים שלנו לא מפסיקים לחפש פתרונות יצירתיים כדי לשמור על איכות הסביבה ולעזור למאמץ הקיימות הסביבתית.

הנה עשר דוגמאות למאמציהם בנושא:

1.      יחידת הרפת כ"בועה" במרחב כך שאינה מזהמת את הקרקע ומקורות המים.2.      רוב המספוא המשמש מזון לגידול בקר – מושקה במשקעים טבעיים ומים שוליים3.      רפתות רבות מנצלות את גגות הסככות להתקנת פאנלים סולריים – לייצור אנרגיה מתחדשת4.      זבל הרפתות משמש לייצור קומפוסט – לטיוב קרקעות חקלאיות ולצמצום השימוש בדשנים כימיים5.      במספר אזורים זבל הרפתות משמש לייצור חשמל ביוגז6.      פליטת גזי החממה לטון חלב בישראל מהנמוכות בעולם – בזכות התנובה הגבוהה7.      ברפת הישראלית אין שימוש בהורמונים להגדלת תנובה8.      ארגון הווטרינרים ביחד עם הרפתות פועלים להפחתת השימוש בתרופות אנטיביוטיות9.      שפכי הרפת מטופלים ומשמשים לטובת שימוש חוזר להשקייה10.    ברפתות מותקנים אמצעים לחיסכון באנרגיה (מחליפי חום, שימוש ברוח טבעית)

 

אולי יעניין אותך גם:

Accessibility
סגור