up למעלה

חשוב לדעת

דו"ח תלת שנתי על שאיבת ביציות מפרות הרות לצורך יצור עוברים In-Vitro

דו"ח תלת שנתי על שאיבת ביציות מפרות הרות לצורך יצור עוברים In-Vitro

תכנית 353-0147 ד"ר אמיר ערב, ד"ר אמיר בור, חיים גסיטוע, אולגה שניאורסון, יצחק דקל תקציר
קרא עוד
איפיון וטיפול בציסטות שחלתיות בפרות חלב

איפיון וטיפול בציסטות שחלתיות בפרות חלב

דו"ח שנתי\מסכם לתכנית מחקר מספר 352-0096-05 1רות בראב-טל, 1משה קאים, 2נחום שפיגל 1מינהל המחקר החקלאי,
קרא עוד
פעילות שחלתית בפרות חלב אחר המלטה

פעילות שחלתית בפרות חלב אחר המלטה

דו"ח סופי לתכנית מחקר מספר 352-0072-03 בראב-טל רות, קאים משה, ברוקנטל ישראל, ובור אמיר מינהל
קרא עוד
פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסינכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

פיתוח ממשק רבייה מבוקר בעדר המושבי המשלב טיפול לסינכרון ייחומים ושיטות שונות של זיהוי ייחומים

דו"ח מסכם (2004) לתוכנית המחקר 0083 משה קאים – המכון לחקר בעלי-חיים, מינהל המחקר החקלאי
קרא עוד
השפעה של חשיפה לאנדוטוקסין בקטריאלי סביב הייחום על שיא LH וביוץ בכבשים

השפעה של חשיפה לאנדוטוקסין בקטריאלי סביב הייחום על שיא LH וביוץ בכבשים

  ד. וולפנזון – הפקולטה לחקלאות, המחלקה לבע"ח ב.מ. אדמס, מ.ר. דאלי, ת.א. אדמס –
קרא עוד
מחקרי רבייה ופוריות

מחקרי רבייה ופוריות

בראש הרשימה המחקרים החדשים ביותר ביסוס ובחינת מדד הדעיכה לצורך חישוב פקטור המיהול והכנת הקשיות
קרא עוד