up למעלה

חשוב לדעת

השוואת תפקודי שחלה של פרות מניבות ועגלות בוגרות

השוואת תפקודי שחלה של פרות מניבות ועגלות בוגרות

גיל ענבר, דוד וולפנזון, צבי רוט, אמיר בלוך – הפקולטה לחקלאות רות בראב טל –
קרא עוד
הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

הישרדות תאי זרע בקר לאחר מספר מחזורי הקפאה

אמיר ערב, חיים גסיטוע, יואל זרון – המכון לבע"ח, מנהל המחקר החקלאי להזרעה מלאכותית עם
קרא עוד
השפעת העשרת זירמת של פרים ב-DHA על איכותה

השפעת העשרת זירמת של פרים ב-DHA על איכותה

חיים גסיטוע, יואל זרון1, צפרירה ניצן, אולגה שניאורסון, אמציה אייל2, אמיר ערב. מינהל המחקר החקלאי,
קרא עוד
הזרעה מלאכותית בעזים עם זירמה קפואה

הזרעה מלאכותית בעזים עם זירמה קפואה

תוצאות מחקר 2004 מס' תוכנית: 04-0075-362 חיים גסיטוע, ד"ר אמיר ערב הקדמה: להזרעה מלאכותית בעזים
קרא עוד
אינטראקציות בין גורמים המשפיעים על פוריות בפרות חלב גבוהות תנובה: איכות הביצית, ביטוי גנים וריכוז הורמונים

אינטראקציות בין גורמים המשפיעים על פוריות בפרות חלב גבוהות תנובה: איכות הביצית, ביטוי גנים וריכוז הורמונים

נ. ארגוב וד. סקלן – הפקולטה לחקלאות, המכון המחלקה למדעי בע"ח א. ערב – מינהל
קרא עוד
קביעת הרכבי לפידים בזקיקים משלבי התפתחות ואיכות שונים בשחלות בקר

קביעת הרכבי לפידים בזקיקים משלבי התפתחות ואיכות שונים בשחלות בקר

דו"ח לתכנית מס'  05- 354-0158 מוגש ע"י ד"ר עוזי מועלם, המכון לחקר בע"ח, מרכז  וולקני ופרופ' עמי
קרא עוד