up למעלה

סקירת מחקרים

מידי כ-3 חודשים מפרסמת מועצת החלב סקירת מחקרים מדעיים מהעולם

סקירת מחקרים – נובמבר 2021

סקירת מחקרים – נובמבר 2021

מאמר מס' 1 מזונות מהחי ומזונות ממקור צמחי משלימים זה את זה בתזונה מומלצת, בריאה
קרא עוד
סיכום מחקרים- מרץ 2015

סיכום מחקרים- מרץ 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן הוכחות ממחקרים אקראיים מבוקרים אינן תומכות בהמלצות התזונתיות
קרא עוד
סיכום מחקרים- ינואר 2015

סיכום מחקרים- ינואר 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן קשר מגן של צריכת חלב על הסיכון לשברים
קרא עוד
סיכום מחקרים- יוני 2015

סיכום מחקרים- יוני 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן ארוחה חלבית לפני אימון רכיבה לא משפיעה על
קרא עוד
סיכום מחקרים- אפריל מאי 2015

סיכום מחקרים- אפריל מאי 2015

עריכה מדעית –שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן יתרונות מטבוליים של דיאטות עשירות בחלבון ושל מוצרי
קרא עוד
סיכום מחקרים- נובמבר צדמבר 2015

סיכום מחקרים- נובמבר צדמבר 2015

עריכה מדעית- שרית עטיה, דיאטנית קלינית תוכן .1 צריכת סידן קשורה לסיכון מופחת לשברים, אירועים
קרא עוד