up למעלה

רפת קיבוץ חצרים

הזדמנות ללמוד ולסייר ברפת קיבוצית חקלאית, עם הדרכה מקצועית. נכיר את תולדות הרפת בקיבוץ המתפתח, נשמע הסברים על תעשיית החלב אז והיום, ועל המסלול שעובר החלב עד הגיעו אלינו לשוקו ולקפה.

רפת חצרים נחשבת כאחד הענפים החזקים והיציבים בקיבוץ חצרים הרפת הוקמה בקיבוץ חצרים שנה לאחר העלייה לקרקע בשנת 1947. הפרה הראשונה שנקנתה המליטה בחצרים וסיפקה את צרכי המשק הצעיר בחלב כל תקופת המצור. לאחר המלחמה נקנו עוד מספר פרות והעבירו את הרפת של חצרים לבאר שבע ל'עיר העתיקה', עד לבניית הרפת הראשונה בחצרים.

בשנת 1951 נבנית הרפת הראשונה בחצרים, וצורפו פרות נוספות. את החלב מספקים לתנובה במשך השנים הללו, ועם הזמן גם גדלה המכסה של חצרים.

כיום יש כ-300 חולבות בקיבוץ חצרים ומכסה של שלושה מיליון ושבע מאות אלף ליטר חלב בשנה. בשנים האחרונות, השקיע קיבוץ חצרים בסככות חדשות. כיום החלב נמכר למחלבת יוטבתה.

ניתן לשלב ביקור + פעילות חווייתית לקטנים ולגדולים בפינת החי של קיבוץ חצרים.

ניתן לשלב סיורים והרצאות:

–          "מעץ בודד לקיבוץ פורח"-צפייה בסרט אודות חצרים וסיור ברחבי הקיבוץ בין מבנים היסטוריים המספרים את סיפור הקמתו של קיבוץ חצרים, סיפור על תעוזה וחזון. ניתן לשלב ביקור בבית של חברים/ שיח עם נערים/ שיח עם צעירים, להעמקת ההיכרות עם אורח החיים הייחודי בקיבוץ שיתופי.

–          סיור במפעל נטפים– חברת נטפים, החלוצה והמובילה בעולם בתחום טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף.

–          סיור בחוחובה ישראל– סיור חקלאי במטעי החוחובה כולל תצפית מרהיבה. "חוחובה ישראל" היא החברה המובילה בייצור שמן חוחובה במדינת ישראל.

–          כשאומנות פוגשת מדבר– מגוון פעילויות בדרך הפסלים. דרך סלולה המקיפה את הקיבוץ, לאורכה מוצבים כ-40 פסלים מרהיבים.

סיורים מודרכים לקבוצות

פתוח במהלך השבוע א'-ה'

בתאום מראש

tourism@hatzerim.org.il

טלפון משרד: 08-6473817

טלפון נייד: 052-3226603