up למעלה

פירמידת המזון והנחיות לתזונה נכונה – מערך שיעור

תקציר

התלמידים יעבדו בקבוצות ויפתחו פרסומת לקבוצת המזון אותה הם מייצגים. בפרסומת ייכלל מידע מתוך הנחיות לתזונה נכונה ומתוך פירמידת המזון לצורך קידום קבוצת המזון המיוצגת על ידם.

 

יעדים

התלמידים יסבירו כיצד ההנחיות לתזונה נכונה ופירמידת המזון מעודדים בריאות תקינה.


מונחי מפתח
• הנחיות לתזונה נכונה
• פירמידת המזון

מהלך ההוראה

1. דיון בהנחיות לתזונה נכונה

הנחיות לתזונה נכונה
• אזנו את צריכת המזון שלכם עם פעילות גופנית – לצורך שיפור המשקל או שמירה עליו
• בחרו מזונות עשירים בדגנים, ירקות ופירות
• בחרו מזונות דלים בשומן, שומן רווי וכולסטרול
• אכלו מגוון מזונות מכל קבוצות המזון
• בחרו מזונות המכילים מלח במידה מתונה
• בחרו מזונות המכילים סוכר במידה מתונה
• אם אתם שותים אלכוהול – אל תפריזו בכך
שאלו את התלמידים מה כוללות לדעתם ההנחיות לתזונה נכונה.
כתבו את התשובות על הלוח. הציגו בפניהם את דף ההנחיות
(רצוי באמצעות שקף).

תזונה נכונה עשויה להפחית סיכון למחלות רבות העלולות לגרום למוות מוקדם כמו:
• מחלות לב
• סרטן
• שבץ
• סוכרת

2. היכרות עם פירמידת המזון

בשלב זה אפשר להציג את פירמידת המזון, ללא מספר המנות המומלץ, מכל אחת מקבוצות המזון, ולבקש מהתלמידים לשער מדוע הקבוצות מוצגות בתוך פירמידה ומהו מספר המנות המומלץ מכל אחת מן הקבוצות.

פירמידת המזון נועדה לסייע למשתמשים בה להבין מה מומלץ לאכול כל יום, על מנת להשיג בריאות תקינה ולשמור עליה.
הפירמידה מסייעת לזהות אילו מזונות מומלץ לאכול במטרה לקבל את כל רכיבי התזונה שהגוף זקוק להם.
בתזונה נכונה, הכמות הגבוהה ביותר של המזונות, מקורה בשתי הקומות הראשונות של פירמידת המזון – מהקבוצות הכוללות דגנים, לחם ודברי מאפה וכן ירקות ופירות.
ככל שמתקדמים במעלה הפירמידה, הכמות המומלצת של מספר המנות מכל אחת מהקבוצות – יורדת.
מזונות מהקבוצה הממוקמת בקצה הפירמידה (ממתקים וחטיפים) מומלץ לצרוך בצמצום, מאחר והם אינם מכילים רכיבי תזונה חיוניים. אכילת כמות גדולה של מזונות אלה, עלולה להגדיל את הסיכוי לעלייה במשקל ואת הסיכון למחלות מסוימות.

3. הכנת הפרסומות על-ידי הקבוצות

(אמצעי עזר: ספרים, אינטרנט; חומרים ליצירת הפרסומות)
לצורך פעילות זו, הכיתה תחולק ל – 6 קבוצות, בהתאם לקבוצות המזון בפירמידה: דגנים, לחם ודברי מאפה; ירקות; פירות; בשר, דגים, ביצים וקטניות; חלב ומוצריו; מזונות עשירים בשומנים.
(אם הכיתה קטנה אפשר ליצור 4 קבוצות, בהתאם לקומות הפירמידה:דגנים, לחם וגברי מאפה; ירקות ופירות; מזונות עשירים בחלבונים; מזונות עשירים בשומנים).
כל קבוצה תיצור פרסומת לקבוצת המזון שהיא מייצגת תוך הדגשת היתרונות של קבוצת המזון. במקביל יש להציג את מקורות המידע.

4. הצגת הפרסומות

הקבוצות (או נציגי הקבוצות) יציגו את הפרסומות שהכינו, בפני הכיתה. רצוי לאפשר דיון בטענות המוצגות על ידי התלמידים. הקבוצות צריכות להיות מוכנות להגן על טענותיהן ולהסביר את תקפותם של המקורות בהם השתמשו.

5. סיכום ודיון

בשלב זה רצוי לשאול את התלמידים אם הם מוצאים קשר בין הנחיות לתזונה נכונה, לבין פירמידת המזון.
פירמידת המזון היא אמצעי עזר להבנה ויישום של ההנחיות לתזונה נכונה

משימה לתלמידים: כל תלמיד יכתוב כתבה לעיתון המסבירה מהן ההנחיות לתזונה נכונה או מהי פירמידת המזון. התלמידים יתבקשו להסביר מהו המסמך וכיצד הוא מסייע לאנשים לבחור מזונות המקדמים את בריאותם.

6. מדדים להערכת השגת מטרת השיעור:

עבודותיהם של התלמידים מציגות מידע מדויק על שני הנושאים המרכזיים של השיעור:
הנחיות לתזונה נכונה ופירמידת המזון.