up למעלה

חלב עמיד

חלב עמיד – חלב שאינו דורש קירור לפחות עד התאריך המסומן על גבי האריזה

חלב עמיד עובר תהליך חמום בטמפרטורה גבוהה (כ-140 מעלות צלזיוס) למשך שניות ספורות בלבד, ומקורר מיד לטמפרטורת נמוכות. תהליך זה מעקר את החלב לחלוטין, מבלי לפגוע בטעמו וערכו התזונתי. האריזה נעשית בתנאים אספטיים (מוגנים מכל זיהום) דבר המאפשר את שמירת החלב ללא קירור לפחות עד לתאריך המסומן על גבי האריזה (כ-3-4 חודשים). לאחר פתיחת האריזה, יש לאחסן את החלב במקרר כמקובל ביתר מוצרי החלב.