up למעלה

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז מס' 3/16 – הודעת הבהרה מספר 3

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פיתוח אפליקציה סלולרית במסגרת מכרז 3/16 – הודעת הבהרה מספר 3
להלן מענה לשאלות/בקשות להבהרות לפניות שהגיעו למועצה לאחר פרסום המכרז שבנדון:
שאלה: מול איזה מקור מידע ובאיזו שיטה האפליקציה אמורה לבצע הזדהות עם שם משתמש וסיסמה שהוקלדו בה?
תשובה: טכנולוגיית ההזדהות תיקבע על ידי הספק. הגדרת המשתמשים תגיע ממאגרי המועצה.
שאלה: האם הזדהות שבוצעה בכניסה לתכונה שדורשת הזדהות תקפה עבור תכונה אחרת? כמה זמן ניתן לעבוד ללא הזדהות נוספת במקרה כזה?
תשובה: כן, וההזדהות‏ תשמר ‏כל ‏עוד ‏האפליקציה‏ פתוחה.‏
שאלה: האם ניתן להניח שקבצי ה- PDF שאמורים להיות מוצגים דרך האפליקציה, יהיו נגישים מעל HTTP/HTTPS?
תשובה: כן.
שאלה: קיימת דרישה לקבלת הסכמה של המשתמש לקבלת עדכונים ב- PUSH, אך אין דרישה לבצע שום עדכון שכזה בפועל. מדוע נדרש?
תשובה: הכוונה היא לאישור ראשוני לקבלת הודעות.
שאלה: קיימת דרישה של משלוח אימיילים במקרים מסוימים: האם הכוונה שהמייל ישלח מהמכשיר הסלולרי מתוך יישום המייל של המכשיר או שהמייל יישלח משרת המערכת?
תשובה: שרת המערכת.
שאלה: אם משרת, מאיזה חשבון אימייל (וגם איזה DOMAIN ) הוא יישלח? תשובה: שרת מייל סטנדרטי, כתובת מייל סטנדרטית. DOMAIN  סטנדרטי. שאלה: שליחת מיילים הינה תהליך ללא יכולת מעקב כלומר יתכן שהמידע לא יגיע לנמען. האם ניתן להציע תהליך חלופי?
תשובה: לא.
שאלה: בתהליכי הזמנת מדריך, מזרע וכילוי האם נדרשת גמישות בכמות וסוגי השדות הניתנים להזנה?
תשובה: לא.
שאלה: בתהליכי הזמנת מדריך, מזרע וכילוי האם נדרשת יכולת הוספה ועדכון של טפסים דומים בעתיד ?
תשובה: המכרז כולל פיתוח עתידי של תכונות דומות.
שאלה: בתהליכי הזמנת מדריך, מזרע וכילוי מהם הנתונים שנדרש להקליד בטפסים
תשובה: בתתי סעיפים 5, 7, 8  שבסעיף 5 (תיאור המערכת) יש פירוט של הנתונים אותם יש לכלול בטפסים.
שאלה: אין דרישות עיצוב של האפליקציה. האם זה באחריות הספק או המועצה?
תשובה: העיצוב הינו באחריות הספק.
שאלה: בסעיף 7 של אפיון הטכני מוזכרים 4 מיילים. למה הכוונה?
תשובה: הכוונה לשליחת מייל ל-4 כתובות מייל שונות ואשר נקבעו מראש. שאלה: בסעיף 7 של אפיון הטכני מדובר על משלוח ריכוז של כל המיילים. האם והכוונה לכל המיילים שנשלחו מכל המשתתפים באותו היום? בשם מי יישלח המיל המרכז הזה?
תשובה: הכוונה לרכז באופן יומי במייל אחד את כלל המיילים שנשלחו באותו היום .