up למעלה

דרוש/ה למאל"ה – מועצת החלב רופא/ה וטרינרי/ת למשרה מלאה

תאור המשרה –  רופא/ה וטרינרי/ת למשרה מלאה למאל"ה – מועצת החלב

הגשת מועמדות/קורות חיים תוגש למועצה לענף החלב בישראל באימייל לגב' אמסילי אביבה לכתובת aviva@milk.org.il עד ליום 1.10.2018 בשעה 14.00

לפרטים נוספים לחץ כאן