Tag Archive: הכשרת רפתנים

img

הכשרת מתנדבים לרפתות

ענף החלב ספג מכה קשה במלחמה, ומתנדבים רבים רצו להגיע ולסייע. החמ״ל המופלא שיזמה רפתנית בצפון, הכשיר מתנדבים לעבודה
קראו עוד