Tag Archive: בדיקות הריון בחלב

img

רווחת הפרה – ביצוע בדיקות הריון בחלב

ביצוע בדיקות היריון בחלב יכול להוביל למהפכה של ממש בכל עבודת רופא הרפת והרפתנים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת רווחת הפרה. קיראו עוד כאן >>
קראו עוד