up למעלה

רֶפֶת מוֹשָׁבִית

זוהי רפת משפחתית שנמצאת במושב ומונה כ-60 פרות חולבות בממוצע. 
נכון לשנת 2011 קיימות בישראל 786 רפתות משפחתיות, מרביתן רפתות מושביות השוכנות באזורי הפריפריה.

Accessibility
סגור