up למעלה

קַטֶּרֶת הָעוֹר

מחלת הבקר המכונה קטרת העור – LSD (Lumpy Skin Disease), אובחנה לראשונה בזמביה שבדרום מזרח באפריקה בשנת 1929. הנפגעים העיקריים מהמחלה הם בני-בקר, ובייחוד בקר לחלב. הדבקה במחלה מתבצעת לרוב באמצעות חרקים עוקצים, זבובים ויתושים. באזור העור העקוץ מופיעות תפיחות קשות המתפשטות לאזורים נרחבים, עד שהם מכסים את שטח העור כולו. ביטויים נוספים של המחלה הם: פגיעה בפוריות, בייצור החלב, בבשר, וכן תמותת בעל החיים.