up למעלה

צֶ'דַר

צ'דר (Cheddar) היא גבינה צהובה קשה בעלת צבע צהוב חיוור וטעם חריף. מקורה בכפר צ'דר במחוז סומרסט שבאנגליה, ומכאן שמה. תהליך ה Cheddaring מתייחס לשלב שבו נחתכת הגבינה לקוביות לצורך הוצאת מי החלב ממנה והקשייתה.