up למעלה

פָּרָה "יְבֵשָׁה"

כחודשים לפני ההמלטה מפסיקים את חליבת הפרה והיא נכנסת לתקופת "היובש". תקופה זו חשובה ביותר "להכנת" הפרה לקראת ההמלטה הבאה, ומאופיינת גם במתן חיסונים ושמירה קפדנית על בריאותה ובריאות הוולד.

Accessibility
סגור