up למעלה

עֵגֶל

בקר הבית (שם מדעי: Bos taurus) הוא חיית משק ממשפחת הבקר. נקבת בקר הבית מכונה פרה, והזכר מאותו מין מכונה פר, שור או אלוף. כאשר מתייחסים לזכר בלתי מסורס, משתמשים במינוח פר (פר הרבעה או פר לפיטום). פר צעיר נקרא 'עגל' ופרה צעירה – 'עגלה'.