up למעלה

סַפֶּגֶת הַמֹּחַ

ספגת המוח של הבקר [או מחלת הפרה המשוגעת – BSE Bovine) Spongiform (Encephalopathy] היא מחלת בקר, ובהעברתה לאדם נגרמת מחלה דמוית קרויצפלד יקוב (CJD). זוהי אחת המחלות היחידות הנגרמות על ידי פריונים – חלבונים שיוצרים משקע עמילואידי בשל פגם בקונפורמציה שלהם. משקע עמילואידי זה הוא רעיל וגורם לתמותת נוירונים, וכתוצאה מכך, להיווצרות חללים ברקמת המוח עד שהיא נעשית ספוגית (ומכאן שם המחלה). אבחון המחלה נעשה לאחר שמבחינים בהתנהגות משונה של הפרה, ומכאן – "הפרה המשוגעת".

אימות האבחנה נעשה בעזרת בדיקת מוח הפרה לאחר המוות. ככל מחלות הפריונים, ספגת המוח בבקר היא מחלה חשוכת מרפא הגורמת למוות בתוך חודשים ספורים מהופעת התסמינים הראשונים.

בישראל הופיעה המחלה פעם אחת בבעל חיים ב- 2001, ובעקבות זאת החמירו השירותים הווטרינריים את הוראותיהם בכל הנוגע לאבחונה ולניטורה. מאז לא נתגלה בארץ מקרה נוסף.