up למעלה

סִמּוּן פָּרוֹת

בעולם המערבי נהוג לבצע סימון על גופן של הפרות, באמצעות צריבת מספר בכוויית קור. כוויה זו אינה מכאיבה לבעל החיים והיא השיטה היעילה והמקובלת בישראל.

Accessibility
סגור