up למעלה

מַחֲלָה זוֹאוֹנוֹטִית

מחלה מידבקת המועברת מבעלי חיים, לחיות בר או לחיות מחמד, לבני אדם ולהפך. המחלה עלולה להיגרם מווירוסים, חיידקים, פטריות וטפילים שונים. ההדבקה מתבצעת על ידי מגע עם הפרשות ונוזלי גוף של בעלי חיים, דרך חלקיקי אוויר, מזון, מים, מגע עם מצע של בעלי חיים או בעלי חיים נגועים, מעבר דרך השיליה ועוד. יש מקרים שבהם מועברת המחלה מבעל חיים אחד למשנהו בעזרת "מעביר", כמו קרציה או פרעוש.
דוגמאות למחלות זואונוטיות: שפעת העופות, ברוצלה, כלבת, מחלת שרטת החתול, סלמונלה וסוגי קדחת. במשק החלב הישראלי קיימים נהלים מחמירים למניעת אפשרות של הידבקות במחלות אלה. בעל חיים חולה מבודד מיידית ומטופל בידי הרשויות הווטרינריות.