up למעלה

מֶרְכַּז מָזוֹן

מקום שבו מאוחסן מזון לבעלי חיים, בעיקר למשק החלב – בקר וצאן. המרכז רוכש את המזונות ממקורות שונים ובונה את המנות לכלל אוכלוסיית בעלי החיים. בכל מרכז מזון פועל תזונאי אחד או קבוצת תזונאים שמרכיבים את המנות על פי פוטנציאל הייצור של בעלי החיים וצורכי הקיום שלהם.

מנות המזון מכילות את כלל המרכיבים הדרושים לקיום ולייצור של בע"ח: מזון מרוכז (גרעינים, חיטה, שיפון), תוספי לוואי של התעשייה, ויטמינים ומינרלים. בארץ פועלים כ-11 מרכזים המספקים מזון לכ-10,000-5,000 ראש. 60% מהמזון מסופק ישירות למשקי הבקר והשאר מסופק בצורה של תערובת למשקים שמרכיבים את המנות שלהם בעצמם, בין אם על ידי ייצור מקומי או באמצעות רכישה מספקים.