up למעלה

לֶפְּטוֹסְפִּירוֹזִיס (עַכְבֶּרֶת)

מחלה זיהומית זואונוטית הנגרמת על ידי חיידק מסוג לפטוספירה שמעבירות בעיקר חולדות. המחלה תוקפת עדרי בקר לחלב ובשר. בני אדם שעובדים בסביבת הרפת עלולים להידבק במחלה דרך הפרשת החיידק בשתן של פרות, ומגע עם ידיים פצועות או חבולות. בתחילת המחלה מופיע חום, והיא עלולה לפגוע בכבד ובקרומי המוח. קיים חיסון שניתן, לאחר בידוד ואבחון סוג החיידק, למשקים שנמצאו נגועים במחלה.