up למעלה

בָּקָר

בקר (שם מדעי: Bovini) הוא שבט בתת-משפחת הפריים, ולו חשיבות גדולה ביותר לאדם מבחינה משקית. סוגי הבקר הם: פר (Bos), ביזון (Bison), תאו (Bubalus) ותאו אפריקני (Syncerus) – הגדולים והמגושמים ביותר במשפחת הפריים. ראשם של סוגי הבקר האלה אינו מתרומם מעל הכתפיים, זנבם ארוך ובקצהו ציצת שיער. לנקבה יש עטין בעל ארבע פטמות והריונה נמשך תשעה חודשים. בעלי החיים ממשפחה זו בויתו לפני 5,000 שנה לערך, ומאז הם משמשים כמקור למזון וכבהמות עבודה לרווחת האדם בכל העולם.