up למעלה

בְּדִיקוֹת סַף בַּכְּנִיסָה לַמַּחְלָבָה

איכות החלב בישראל מבוססת על מערכת שמירת איכות קפדנית והיא מהגבוהות בעולם. כל משלוח חלב מהרפת למחלבה נדגם ומתבצעות בדיקות בחלב עוד לפני שהוא מתקבל במחלבה. רק לאחר שמוודאים כי החלב עומד בכל הדרישות, הוא מוכנס למחלבה ומתחיל תהליך הפיסטור. בדיקות אלה מכונות "בדיקות סף", תנאי בל יעבור להמשך עיבוד החלב, ובהן:

1. בדיקות אורגנולפטיות – ריח וצבע
2. בדיקות למניעת שיירי אנטיביוטיקה בחלב
3. בדיקות חמיצות
4. בדיקות לנוכחות מים בחלב
5. בדיקות טמפרטורה.