up למעלה

ענף החלב במספרים

מחלקת התכנון והמחלקה הכלכלית במועצת החלב אוספים ומעבדים את המידע הרב המגיע באופן שוטף וכמתחייב מחוק תכנון משק החלב.

בדף זה ניתן למצוא את הניתוחים הסטטיסטיים השונים באמצעותם ניתן ללמוד על ענף החלב בישראל.

צריכת מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

צריכת מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

צריכת מוצרי חלב מחלב בקר לנפש הצריכה לנפש בישראל מתורגמת לליטרים של חלב גולמי עמדה
קרא עוד