up למעלה

חלב – מידע מדעי

אודות המועצה המדעית

המועצה המדעית של ענף החלב שמה לה למטרה לדון בנושאים מדעיים הקשורים בענף החלב – מטרת המועצה תהיה לדון בנושאים שעל סדר היום הציבורי בתחומי התזונה השונים בכלל ובתחומי החלב בפרט, ובמתן חוות דעת מדעיות בתחום.

בראש המועצה עומד פרופ’ יהודה שינפלד וחברים בה רופאים ודיאטניות מדיסיפלינות שונות המשיקים לעולמות החלב, ואלה חברי הועדה:

עמיטל האוורד, בת שבע פורת, פרופ’ גד קרן, פרופ’ הלפרן, ד”ר אורית חמיאל
פרופ’ יעקב ברקון, פרופ אשר ברזילי, צופיה איש שלום, נעמה קונסטנטיני,
סיגל אילת אדר, ד”ר בתיה וייס, ד”ר ליאנה טריפטו-שקולניק

פרסומי המועצה

לקריאת פרסומי המועצה בדבר חשיבות צריכת החלב ומוצריו לחץ כאן
קרא עוד

סקירת מחקרים

קרא עוד

קרנות מחקר

קרא עוד
Accessibility
סגור