up למעלה

תזונה לילדים בגיל בית הספר

מזונותיהם של ילדים ומתבגרים, תפקידיהם לתרום לצמיחה, לעודד את הבריאות ולגרום הנאה.

במהלך הילדות וההתבגרות, מתקיימות תקופות של צמיחה והתפתחות מואצות, בהן צרכי האנרגיה, החלבון, הברזל הסידן וחלק מן הויטמינים, גבוהים יותר. דיאטה מעודדת בריאות וצמיחה בגילאים אלה, מבוססת על מגוון רחב ככל האפשר של מזונות מכל קבוצות המזון – קבוצת הלחם, דגנים ומוצרי מאפה; קבוצת הירקות, קבוצת הפירות, קבוצת השומנים וקבוצת החלבונים .

כיצד עשויים חלב ומוצרי חלב לתרום לדרישות התזונתיות המוגברות בתקופות אלה?

חלב חשוב בתקופות אלה, מאחר והוא מספק אנרגיה, חלבון ומגוון ויטמינים, במיוחד ויטמינים מקבוצת B, כמו ויטמין B2 וויטמין B12.

חלב הוא מקור מצוין לסידן הנדרש להתפתחות עצמות ושיניים חזקות. מעט מאוד מזונות אחרים, מספקים כמויות כל-כך משמעותיות של סידן.

צריכה מספקת של סידן בתקופות הילדות וההתבגרות תורמת להשגת צמיחה וצפיפות עצם מרביות ועשויה למלא תפקיד במניעת מחלות עצם בשלבי החיים המאוחרים יותר.

ילדים בגילאים 4-8 שנים, זקוקים ל -800 מיליגרם סידן ליום.

מתבגרים בגילאים 9-18 שנים, זקוקים ל-1,300 מיליגרם סידן ליום.

מחקרים מראים שמתבגרים ערים ליתרונות הבריאותיים הטמונים בסידן אך הם חסרים מידע על הדרישות היומיות ותכולת הסידן במקורות המזון השונים.

מחסור במידע עלול להוביל לצריכה בלתי נאותה של סידן (ראו טבלה המפרטת כמות סידן במזונות שונים).

חלב ומוצרי חלב דלי שומן (וסוכר), מכילים פחות שומן וקלוריות לעומת מוצרי חלב רגילים אך מכילים את כל כמות החלבון, הסידן ורוב הויטמינים ועשויים להוות פתרון למתבגרים המעונינים להפחית משקל.