up למעלה

שיפור פוריות של פרות הנגועות בדלקות עטין

מוגש על ידי: דוד וולפנזון, גבריאל לייטנר, משה קאים, אפרים עזרא, תמיר גושן

 

הדו"ח מחזיק שלושה חלקים: מטרתו הייתה למצוא גישות חדשות שתאפשרנה שיפור הפוריות של פרות נגועות בדלקת עטין, במיוחד דלקת עטין תת-קלינית.

שלב ראשון: נועד לאתר ולהעריך את היקף הבעיה. עד כה, דיווחים סותרים בספרות דיווחו על השפעה כלשהיא או העדר השפעה של דלקת עטין תת-קלינית, המזוהה עוד לפני ההזרעה ונמשכת גם אחרי ההזרעה, על ירידה בהתעברות פרות. הסקר שערכנו שמבוסס על מאות אלפי הזרעות ראשונות מנתוני ספר העדר שנאספו במשך 7 שנים. הוא מצביע בבירור על אפקט שלילי משמעותי של דלקת תת-קלינית על ירידה בהתעברות. היקף הפגיעה בהתעברות הוא גדול אף מזה של דלקות קליניות. חשוב לציין כי ההגדרה של סוג הדלקת נעשתה במחקר זה על פי פרופיל תאים סומטים לפני ואחרי הזרעה. בנוסף, מצאנו באותו מחקר כי בתוך הקבוצה שהוגדרה תת-קלינית, גם פרות שהציגו ספירת תאים סומטים מתונה – בין 150000 ל- 450000 תאים למ"ל חלב, שמשויכת ברוב המקרים לדלקות מתונות שבהן מעורבים חיידקי CNS , הציגה ירידה מובהקת בהתעברות.

באשר לדלקות עטין קליניות, מצאנו כי אירועים המתרחשים עד 10 ימים לפני ההזרעה גורמים לירידה בהתעברות, ואילו אירועים קליניים שמתרחשים קודם לכן, 20 ו 30 ימים ויותר לפני ההזרעה לא משפיעים על ההתעברות כלל. זהו ממצא חשוב. אירוע שמתרחש אחרי ההזרעה מוריד התעברות אם קורה 30 ימים אחרי ההזרעה. ממצא זה נמצא בהתאמה לעבודה של הקבוצה מאוניברסיטת קורנל ארה"ב שדווחה לאחרונה על תוצאות דומות בהקשר לדלקות קליניות אחרי הזרעה.

אנו מצרפים עותק של מאמר שהתפרסם על ידנו בעיתון החשוב Journal of Dairy Science בשנת 2011 ועוסק בסקר שערכנו. העותק המצורף הוא בגרסת PDF.

שלב שני: בעבר מצאנו כי כשליש מהפרות עם דלקות תת-קליניות מציגות ביוץ דחוי הנובע מסטרואידוגנזה פגועה בזקיק הפרה-אובולטורי וכתוצאה מכך ירידה בהפרשת אסטרדיול המובילה לשיא LH דחוי ונמוך המוביל לביוץ דחוי. לכן, בחנו את האפשרות שהזרעה כפולה בהפרש של 24 שעות יכולה לשפר התעברות של פרות עם דלקת תת-קלינית. במסגרת עבודה זו הזרענו פרות עם זירמה משני פרים שונים, ולאחר המלטה של עגל\עגלה ערכנו בדיקת אבהות גנטית שנערכה עבורנו על ידי חברת 'בקטוכם'.

בטבלה ובציור למטה מוצגת התפלגות ההריונות שהתקבלו ב 52 הריונות של פרות ביקורת בריאות ופרות עם דלקת עטין תת-קלינית. הנתונים של הפרות הבריאות והחולות אוחדו יחדיו מכיוון שלא נמצא הבדל בהתעברות בניהן. הציור מציג שלא נמצא הבדל בהתעברות בין פרות שהוזרעו הזרעה יחידה לפרות שהוזרעו שתי הזרעות. הממצא המעניין, המוצג בטבלה, הוא כי הרוב המכריע של ההריונות התקבל מהזרעה ראשונה שהתקיימה כמקובל בממשק הרגיל של המשק ורק פרה אחת התעברה מהזירמה של הפר השני שבה הוזרעה הפרה 24 שעות מאוחר יותר. המסקנה מכאן היא כי שתי הזרעות בהפרש זמן של 24 שעות אינן משפרות את ההתעברות של פרות עם דלקת עטין. או במילים אחרות, הפגיעה בזקיקים פרה-אובולטורים בשליש מהפרות עם דלקת תת-קלינית דורשת איזון הורמונלי בפרה עצמה, ואילו הזרעה מאוחרת אין בה די להגדיל את שיעור ההתעברות.

 

 

 

גישה שלישית:
גישה זו עדיין לא הסתיימה. אמנם הפרויקט הנוכחי הסתיים מבחינת המימון, אך החלטנו להמשיך באיסוף נתונים על מנת לאפשר קבלת מובהקות סטטיסטית של הטיפול, או שלילה שלה. מדובר בהפעלת תכנית סינכרון ביוצים הידועה בשם OVSYNCH שמקובלת כטיפול וטרינרי נפוץ ומאושר לשימוש בו משתמשים ב GnRH and PGF2α לסנכרן את הביוצים. הגישה מאפשרת הזרעה במועד נכון גם אצל פרות שללא סינכרון היו מבייצות באיחור. כלומר, תכנית הסינכרון מתקנת, באופן תאורטי, את מועד הביוץ אצל אותו שליש מהפרות החולות שמבייץ באיחור.

תכנית הניסוי כוללת פרות שמזוהות כחולות בדלקת תת-קלינית על סמך שתי בדיקות סת"ס חודשיות לפני ההזרעה. במידה והערך גדול מ 150000 תאים למ"ל חלב הפרה מוגדרת חולה בדלקת תת-קלינית. אליה מזווגים פרת ביקורת בריאה. מחצית מהפרות הבריאות והחולות מקבלות טיפול OVSYNCH והמחצית השנייה מוזרעת בייחום ללא טיפול כלשהוא. עד כה אנו מקבלים כי פרות חולות מטופלות ב OVSYNCH מציגות שיעור התעברות שמתקרב ל 39.5% בהשוואה לשיעור התעברות של 41.0% בערך בפרות בריאות מטופלות או לא מטופלות. לעומתן, פרות חולות לא מטופלות ב OVSYNCH מציגות שיעור התעברות סביב 31%. כלומר, מתקבל בערך הפרש של 8.5-9.0% התעברות גבוהה יותר בפרות חולות שטופלו בתכנית הסינכרון, לעומת פרות חולות לא מטופלות.
כאמור העבודה עדיין לא הסתימה. לכן, אנו לא מציגים תוצאות חלקיות בדו"ח זה.


לסיכום, דלקות תת-קליניות פוגעות בפוריות פרות חלב. מחלה זו לא נראה כי תעלם מנוף הרפתות בשנים הקרובות. על כן יש מקום לבחון גישות לשיפור הפוריות של תת קבוצה זו המהווה כשליש ויותר מהעדר. מתוך שתי גישות לשיפור הפוריות – אחת ממשקית (שתי הזרעות תוך 24 שעות) והשנייה הורמונלית (OVSYNCH) – הגישה ההורמונלית מבטיחה יותר אם כי יש להמתין עד לסיום הניסוי ועריכת המבחנים הסטטיסטיים.