up למעלה

רשימת טלפונים – מועצת החלב

מועצת החלב

דרך החורש 4, ת.ד 97 יהוד 5610002     טלפון – 03-9564750 פקס – 03-9564766

[table id=5 /]

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה)

ברקת 20, מיבנן 24, ת.ד. 3553, פארק התעשייה קיסריה 3088900     טלפון – 04-6274477  פקס – 04-6274242

[table id=4 /]