up למעלה

ריקוטה

האופציה הדיאטטית
ריקוטה היא גבינה רכה ופשוטה להכנה. היא גם "מסתפקת במועט", מה שמתבטא בכך שהיא נוצרת מהמים שנותרו מתהליך ההכנה של גבינה אחרת. בדרך הכנה זאת, הריקוטה מתקבלת כגבינה דלת שומן עד מאוד. גם שמה של הגבינה (משמעות "ריקוטה" באיטלקית היא בישול מחדש) נובע מתהליך הכנתה הלא שגרתי.
הריקוטה עשירה מאוד בסידן יחסית לשאר הגבינות הרכות. ייצור הגבינה נעשה בשני שלבים מרכזיים. השלב הראשון דורש הוספת חומצה לנטרול המטענים החיוביים שעל מצלות הקזאין. במקביל, מתבצע חימום לטמפרטורה גבוהה לטובת דה-נטורציה של חלבוני מי הגבינה. בשלב זה מתקבלת הפרדה בין הגֶ‏בּ‏ן לבין מי הגבינה, כאשר הגבן צף על מי הגבינה.

בשלב השני מפרידים בין הגבן למי הגבינה ומסננים (בדרך כלל על ידי טפטוף וללא כל שימוש בלחץ מכני) את הגבן עד לקבלת המוצר המוגמר.