up למעלה

צריכת יוגורט עשויה להגן מפני סרטן המעי הגס

חוקרים איטלקים מצאו קשר בין צריכה גבוהה של יוגורט לבין הקטנת הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס. מחקרים קודמים הצביעו על קיומו של קשר כזה, אך מסקנותיהם לא היו חד-משמעיות.

יוגורט ומוצרי חלב מותססים נוספים מכילים חיידקי חומצת חלב, שהינם בעלי השפעה  אנטי-סרטנית. במחקר זה השתתפו 45,241 נשים וגברים מאיטליה, כחלק ממחקר European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Epic), הנערך בעשר מדינות באירופה. המשתתפים ענו על שאלונים הכוללים, בין היתר, שאלות בנוגע להרגלי תזונה ולאחר מכן נמצאו במעקב למשך תקופה של 12 שנים. במהלך תקופה זו, התגלו 289 מקרים של סרטן המעי הגס בקרב המשתתפים. נמצא, שהסיכון של המשתתפים בשליש הגבוה של צריכת יוגורט, היו בעלי סיכון הנמוך ב-35% לחלות בסרטן המעי הגס, לעומת המשתתפים בשליש הנמוך של צריכת יוגורט. זאת, לאחר שנלקחו בחשבון גורמים משפיעים, ביניהם צריכת בשר אדום, צריכת סוכרים, צריכת שומן, צריכת אלכוהול, עישון, מדד מסת גוף ופעילות גופנית.

ההשפעה המגנה של צריכת מוצרי חלב נצפתה בקרב נשים וגברים, אך הייתה חזקה יותר בקרב גברים. החוקרים מסיקים, כי צריכת יוגורט אכן מגנה מפני סרטן המעי הגס ואולם, יש צורך לאשש מסקנה זו באמצעות מחקרים נוספים. במידה ויתקבל אישוש זה, הרי שצריכה קבועה של יוגורט תומלץ כצעד התורם להפחתת הסיכון לסרטן המעי הגס.