up למעלה

מחלוב – מכון החליבה

מחלוב – מכון החליבה

כיום, פינתה החליבה הידנית את מקומה לחליבה מכנית, במכון החליבה. הפרות מובלות למחלוב (מכון החליבה) ומתמקמות על במה מוגבהת, לנוחות עבודתו של החולב. לאחר שטיפת הפרות וחיטוי העטין , מחברים לכל עטין גביע שואב. הגביע לוחץ על העטין ולמעשה מחקה, באמצעות פעולה מכנית, את פעולת היניקה של העגל.

Accessibility
סגור