up למעלה

ייצור קרטוני חלב

ייצור קרטוני חלב

1. ייצור קרטון. הצמדת השכבות.

2. הדפסה.

3. חיתוך הפריסה.

4. קיפול לקופסה.

5. הדבקת הדפנות.

6. העברה למפעל חלב.

7. מילוי התוצרת במחלבה ואטימה.

8. עריכת בדיקת איכות לאריזה. כותרת קישורים

Accessibility
סגור