up למעלה

ייצור משקה חלב מפוסטר במחלבה

ייצור משקה חלב מפוסטר במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת פסטור.

5. ממכונת הפסטור מוזרם החלב למכונת הימגון.

6. מוסיפים לחלב סוכר, חומרי טעם וצבע .

7. מוזגים את החלב למכלי קרטון או לשקיות פלסטיק.

8. עושים בדיקות איכות.

9. מעבירים את אריזות החלב לקירור.