up למעלה

ייצור מעדני חלב במחלבה

ייצור מעדני חלב במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת הפסטור.

5. ממכונת הפסטור מוזרם החלב למכונת ההימגון.

6. מוסיפים לחלב חומר מייצב וחומרי טעם ומחממים אותו.

7. יוצקים את מעדן החלב לגביעים ואוטמים אותם.

8. עושים בדיקות איכות.

9. מעבירים את מעדן החלב לקירור.