up למעלה

ייצור חמאה במחלבה

ייצור חמאה במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת הפסטור.

5. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת ההפרדה המפרידה את השמנת מן החלב.

6. השמנת מועברת לפסטור נוסף.

7. השמנת המפוסטרת מוזרמת למיכל להתגבשות.

8. השמנת המגובשת מועברת למכונת חביצה.

9. לשים ומעבדים את החמאה.

10. אורזים את החמאה.

11. עורכים בדיקות איכות.

12. מעבירים לאיחסון וקרור.