up למעלה

ייצור גבינה רכה במחלבה

ייצור גבינה רכה במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת הפסטור

5. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת ההפרדה.

6. ממכונת ההפרדה מוזרם השומן שהופרד מהחלב אל מכל ההגבנה.

7. יוצקים את הגבינה הרכה בגביעים ואוטמים אותם.

8. עושים בדיקות איכות.

9. מעבירים את הגבינה לקירור.