up למעלה

ייצור גבינה קשה (צהובה) במחלבה

ייצור גבינה קשה (צהובה) במחלבה

1. מכלית החלב מגיעה למחלבה.

2. דוגמית חלב מועברת למעבדה לבדיקת איכות.

3. מאחסנים את החלב במאגרי חלב.

4. החלב מוזרם בצינורות אל מכונת ההפרדה.

5. ממכונת ההפרדה מוזרם השומן שהופרד מהחלב אל מכל ההגבנה.

6. יוצקים את הגבינה לתבנית.

7. כובשים את הגבן שבתבנית.

8. ממליחים את הגבינה.

9. אורזים את הגבינה ומעבירים אותה להבחלה.

10. עושים בדיקות איכות.

11. מאחסנים את הגבינה הקשה בקירור.

Accessibility
סגור