up למעלה

חלב אורגני

מה זה חלב אורגני

חלב אורגני הינו חלב המיוצר ברפתות/דירים המחויבים מעבר לדרישות האיכות והבטיחות גם בקיום התקן המחמיר של משק ליצור חלב אורגני במהלך השנה האחרונה. היצרן נדרש לעמוד בביקורת מדי מספר חודשים.
יצור חלב אורגני מקובל בעולם הגדול הרבה שנים ולאחרונה יש גידול בדרישה בהרבה מדינות מפותחות.

התקן של משק אורגני כולל בין היתר התחייבות להזנה במספוא שגודל בתנאים אורגנים, איסור שימוש בהנדסה גנטית, שימוש בתרופות אך ורק בטיפולים דחופים ואיסור מוחלט על שימוש בהורמונים, מזרזי גדילה ובחומרי הדברה בשטח הגידול של המספוא.

חלב אורגני מהו?

 מאפיינים של חלב אורגני:
1. הפרה אוכלת מזון המגודל בשיטה האורגנית.
2. מנת המזון לא מכילה מזונות שעברו הנדסה גנטית.
3. המנה מכילה לפחות % 50 מזון גס.
4. המנה מכילה רק מרכיבים מהצומח ומעט מינרלים.
5. הפרה לא מקבלת הורמונים למיניהם.
6. הפרה מטופלת ברפואה מונעת ורפואה חליפית.
7. אין שימוש בתרופות כימיות.
8. יש הקפדה על תנאי מחיה משופרים.
9. העגלות מגודלות על מיומן הראשון רק בשיטה האורגנית הכוללת חלב פרה נקי ללא תוספים כל שהם וללא תחליפי חלב.

אקולוגיה

יצור חלב אורגני דואג, תורם ושומר על סביבה גדולה המייצרת את המזון האורגני לפרות.
גידול פרות בשיטה האורגנית הוא חלק מתפיסת עולם הרואה את הפרה כלב של הפעילות החקלאית כולה. הרפת האורגנית היא הספק הדשן הראשון לשדות בסביבת הרפת הזבל מטופל בקפידה כבר ברפת כדי שיוכל להיות דשן יציב ואיכותי לגידולי השדה ולא מתרד סביבתי, חלק ממזון הפרות מגודל על שדות שניזונו מהזבל של אותן הפרות.

רפת לייצור חלב אורגני

מקומה של הפרה המגודלת בשיטה האורגנית הוא בכל מקום מיושב.
רפת לייצור חלב אורגני זקוקה לשטחים אורגנים בסביבתה אשר ישתמשו בקומפוסט המיוצר מזבל הרפת לטיוב השטחים. באדמות אלו אין שימוש בחומרי הדברה ואין שימוש בדשנים כימים, שטחים אלו יהיו ראות ירוקות בכל אזור ואדמה לקליטת גשמים למאגרי מי התהום

החלב האורגני והתקנות בישראל

בישראל הוצאו תקנות להסדרת תוצרת אורגנית מן החי בשנת 2013. תקנות אלו מגדירות את הדרישות במשק אורגני הכוללות תנאים להצטרפות וכן פיקוח חיצוני במהלך השנה כולה.
מחירו יקר יותר לצרכן עקב הוצאות עודפות ליצורו.

אין הסכמה לגבי יתרון חלב אורגני מבחינת הרכבו (חומצות אמינו, אומגה 3) על חלב רגיל, ובכל מקרה, ניתן לשמור על רווחת בע"ח גם ע"פ שיטת הגידול הקיימת.

חלב אורגני וחלב רגיל עומדים שניהם בדרישות הבטיחות והאיכות המחמירים בענף המזון בישראל. בחירה בחלב אורגני היא בחירה אישית של הצרכן לפי הבנתו ולפי אמונתו.