up למעלה

חלב אורגני

חלב אורגני

מאת: יורם קלגרד – מנהל החווה האורגנית בקיבוץ הרדוף.
החלב האורגני הינו חלב העומד בנוסף לכל המדדים המקובלים המגדירים חלב גם בתקן מחמיר המגדיר את החלב האורגני. היצרן נדרש לעמוד בביקורת מדי מספר חודשים.
יצור חלב אורגני מקובל בעולם הגדול הרבה שנים לאחרונה יש גידול בדרישה בהרבה מדינות מפותחות.
חלב אורגני מהו ?
החלב האורגני נחשב בריא יותר מהחלב הרגיל בגלל מספר סיבות:
1. הפרה אוכלת מזון המגודל בשטה האורגנית.
2. מנת המזון לא מכילה מזונות שעברו הנדסה גנטית.
3. המנה מכילה לפחות % 50 מזון גס משובח.
4. המנה מכילה רק מרכיבים מהצומח ומעט מינרלים.
5. הפרה לא מקבלת הורמונים למיניהם.
6. הפרה מטופלת ברפואה מונעת ורפואה חליפית.
7. אין שימוש בתרופות כימיות.
8. יש הקפדה על תנאי מחיה משופרים.
9. העגלות מגודלות על מיומן הראשון רק בשיטה האורגנית הכוללת חלב פרה נקי ללא תוספים כל שהם וללא תחליפי חלב.
יצור חלב אורגני דואג, תורם ושומר על סביבה גדולה המייצרת את המזון האורגני לפרות.
גידול פרות בשיטה האורגנית הוא חלק מתפיסת עולם הרואה את הפרה כלב של הפעילות החקלאית כולה. הרפת האורגנית היא הספק הדשן הראשון לשדות בסביבת הרפת הזבל מטופל בקפידה כבר ברפת כדי שיוכל להיות דשן יציב ואיכותי לגידולי השדה ולא מתרד סביבתי, חלק ממזון הפרות מגודל על שדות שניזונו מהזבל של אותן הפרות.
מקומה של הפרה המגודלת בשיטה האורגנית הוא בכל מקום מיושב.
הרפת האורגנית זקוקה לשטחים אורגנים בסביבתה אשר ישתמשו בקומפוסט המיוצר מזבל הרפת לטיוב השטחים. באדמות אלו אין שימוש בחומרי הדברה ואין שימוש בדשנים כימים, שטחים אלו יהיו ראות ירוקות בכל אזור ואדמה לקליטת גשמים למאגרי מי התהום.

Accessibility
סגור