up למעלה

הפרדת שומנים והמגון

הפרדת שומנים והמגון

השומן אינו חלק מהרכבו הכימי של החלב אלה מפוזר בו, כתערובת, בטיפות מיקרוסקופיות. עובדה זו מאפשרת להפרידו מהחלב וכך לשלוט בכמות השומן בחלב, בהתאם למוצרים השונים. תהליך זה מתבצע במפרדה, תחנתו הבאה של החלב, לאחר הפסטור.
הליך ההפרדה מבוסס על עיקרון הכוח הצנטריפוגלי. במיכל המפרדה מסובבים את החלב במהירות עצומה של 6000 סיבובים לדקה. מעצמת המהירות נוצר כוח צנטריפוגלי הזורק את השומן, הכבד יותר, לצדי המכל, ואילו החלב הרזה יותר, מצטבר במרכז המכל.
לאחר ההפרדה , מערבבים את השומן חזרה ע`פ הכמות הרצויה. ומעבירים אותו תהליך בתהליך ההמגון, המונע מן השומן שבחלב לצוף ולהצטבר לשכבה על החלב. בתהליך זה מרסקים את כדוריות השומן לכדוריות קטנטנות. זאת ע`י העברתו בלחץ של עד 250 אטמוספרות. הלחץ הגדול מפרק את השומן חזרה לטיפות זעירות המתערבבות בצורה הומוגנית בחלב. המגון נחוץ בעיקר לבעלי קיבה רגישה כמו תינוקות.

Accessibility
סגור