up למעלה

סוכרת מסוג 2

מצטברות ראיות לכך שחלב ומוצריו עשויים לסייע בהפחתת הסיכון לסוכרת מסוג 2. קשרים מגינים דווחו בצריכה כוללת של חלב ומוצריו, כמו גם בצריכת מוצרי חלב דלי-שומן ועם שומן רגיל, והם בולטים במיוחד במוצרים מותססים, כגון יוגורט וגבינה. כמה רכיבי תזונה של חלב ומוצריו עשויים להיות מעורבים בהפחתת הסיכון לסוכרת מסוג 2-  לרבות חלבון, סידן, מגנזיום וחומצות שומן חלב, יחד עם מנגנונים הקשורים לתסיסה. הם אינם עומדים בפני עצמם וייתכן מאוד כי קיימת ביניהם אינטראקציה במטריצת החלב המייצרת את ההשפעות החיוביות. מאחר שמספר הלוקים בסוכרת מסוג 2 עולה, יכולות להיות – אפילו להשפעה מגינה קטנה של חלב, כחלק מתזונה בריאה – השלכות חשובות על בריאות הציבור.

מחקרים תצפיתיים

מחקרים אפידמיולוגיים מדווחים כי צריכת חלב ומוצרי חלב קשורה בסיכון מופחת לפתח סוכרת מסוג 2. סקירה של ארבעה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, ב-2007, מראה ירידה של כ-%15 בסיכון לסוכרת, בקרב צרכני חלב, עם הצריכה הגבוהה ביותר (3 עד 5 מנות ביום, לעומת פחות מ1.5). ירידות דומות, שהתבססו על חמש ושבע קבוצות עוקבה, דווחו בסקירות בשנים 2010 ו-2011, בהתאמה.

במטא-אנליזה המאוחרת יותר, ההשפעה המגינה של חלב ומוצריו מיוחסת במידה רבה למוצרי חלב דלי-שומן, ואנליזת מינון-תגובה נוספת (שכללה שלושה מהמחקרים) מציעה ירידה של %10 בסוכרת מסוג 2 כנגד כל מנה נוספת של חלב דל-שומן ביום.

מאז פורסמו הסקירות לעיל, בוצעו עוד כמה מחקרים פרוספקטיביים שבחנו את הקשר בין צריכת מוצרי חלב לסוכרת מסוג 2. מחקר InterAct-EPIC (בדיקה בשמונה מדינות אירופיות, לזיהוי הגנים וסגנונות החיים המשפיעים על הסיכון לסוכרת מסוג 2) מצא כי צריכת גבינה, כמו גם מוצרי חלב מותססים) גבינה, יוגורט וחלב מותסס סמיך משולב), נקשרים עם סיכון מופחת לסוכרת. באופן דומה, בקבוצת עוקבה אחרת של EPIC , הפעם בבריטניה, ותוך שימוש ביומני אכילה שבועיים, צריכת מוצרי חלב מותססים דלי-שומן, בעיקר יוגורט, קשורה לסיכון מופחת לסוכרת מסוג 2: סיכון קטן ב-%24 בצריכה הגבוהה ביותר לעומת הנמוכה ביותר. מחקר PREDIMED, שנערך בקרב אוכלוסייה ים-תיכונית קשישה, הנמצאת בסיכון גבוה למחלות לב וכלי דם, דיווח גם הוא כי דפוס תזונה בריא, הכולל מוצרי חלב ובייחוד יוגורט, מגן מפני סוכרת מסוג 2. במחקר העוקבה DESIR הצרפתי (נתונים מהמחקר האפידמיולוגי על תסמונת ההתנגדות לאינסולין), אלה שצורכים שלוש מנות ביום ויותר, של חלב או יוגורט, נמצאים בסיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2, בהשוואה לאלה שצורכים פחות ממנה אחת ביום.

שני מחקרים אחרים, שנעשו בעת האחרונה, בקרב קבוצות עוקבה דניות ובריטיות, לא מצאו כל קשר בין צריכת מוצרי חלב לסוכרת. הנתונים הדניים אכן הציעו השפעה מיטיבה של גבינה ומוצרי חלב מותססים על ויסות גלוקוז, אך זו לא תורגמה לקשר משמעותי עם סוכרת מסוג 2.

מחקר דני נוסף, שבחן באופן ספציפי צריכת חלב, לא מצא כל קשר לסיכון לסוכרת. במחקר הולנדי, נמצא קשר חיובי בין צריכה גבוהה של מוצרים עם שומן מלא ובין סיכון לסוכרת. עם זאת, אנשים הצורכים מוצרי חלב רבים נמצאים בסיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2, ואלה הצורכים מוצרי חלב דלי-שומן ומותססים נמצאים בסיכון נמוך יותר למטבוליזם לקוי של גלוקוז.

סקירה שיטתית ומטא-אנליזות של מינון-תגובה, שפורסמו ב-2013, השתמשו בנתונים הזמינים כדי לחקור ביתר פירוט את הקשר בין צריכת חלב ומוצריו ובין הסיכון לסוכרת, וכן בין מוצרי חלב דלי-שומן ומוצרי חלב עם שומן רגיל ובין סוכרת.

17 מחקרי עוקבה היו כלולים במטא-אנליזה. דווחה הפחתה משמעותית בסיכון לסוכרת מסוג 2, עם הגדלת צריכה כוללת של מוצרי חלב ומוצרי חלב דלי-שומן (עד 300-400 גרם ביום), ועם צריכה מוגברת של גבינה (עד כ-50 גרם ביום).

מטא-אנליזה נוספת, שפורסמה ב-2013, מצאה גם היא כי צריכה כוללת של חלב ומוצריו, מוצרי חלב דלי-שומן וגבינה היו קשורים בסיכון מופחת לסוכרת, ובסקירה זו גם יוגורט. במקרה זה נמצא קשר של %6 ו-%12, בהתאמה, בין צריכה כוללת של חלב ומוצריו ומוצרי חלב דלי-שומן, ובין סיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2, לכל 200 גרם צריכה ביום, בעוד הפחתת הסיכון מתרחשת בעיקר עם צריכה של עד כ-200 גרם ביום לסך חלב ומוצריו, ו-300 גרם ביום עבור מוצרי חלב דלי-שומן.

ממטא-אנליזה עדכנית יותר של מחקרי עוקבה, לעדכון ההנחיות ההולנדיות התזונתיות לשנת 2015, עולה כי קיימות ראיות משכנעות על כך שצריכת יוגורט קשורה לסיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2; צריכה של יותר מ-60 גרם יוגורט ביום קשורה עם ירידה של %15 בסיכון לסוכרת, לעומת צריכה של פחות מ-10 גרם ביום. באופן דומה, מטא-אנליזה מ-2016, המסכמת ראיות מ-22 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, מצאה כי צריכת 80 גרם יוגורט ביום קשורה לסיכון מופחת לסוכרת 2, אך לא כך בצריכה גבוהה יותר.

באנליזה זו, הצריכה הכוללת של חלב ומוצריו קשורה גם בסיכון נמוך יותר המתייחס למוצרי חלב דלי-שומן, ללא כל קשר עם צריכת חלב או גבינה. מסקנה זהה עולה מסקירה שיטתית שפורסמה ב-2016, ובה ישנן ראיות איכותיות מאוד התומכות בקשרים חיוביים בין צריכת יוגורט וחלב דל-שומן ובין סיכון מופחת לסוכרת מסוג 2.

מחקרי התערבות

כדי לאשרר את תוצאות מחקרי העוקבה יש צורך בניסויים מבוקרים אקראיים. מחקר, מהעת האחרונה, מעלה כי צריכה של ארבע מנות חלב דל-שומן ויוגורט ביום, במשך שישה חודשים, משפרת את רמות האינסולין בפלזמה ואת עמידות האינסולין, מבלי להשפיע לרעה על משקל הגוף או על השומנים בדם. באופן דומה, מניסוי בן שישה שבועות, של צריכת שלוש מנות חלב דל-שומן ביום, הביאה לשיפורים בערכי הגלוקוז בצום בקרב גברים.

מנגנונים פוטנציאליים במטריצת החלב

כמה מרכיבים במטריצת החלב עשויים להיות מעורבים בקשרי ההגנה של חלב ומוצריו לסוכרת מסוג 2. מרכיבים אלה אינם עומדים בפני עצמם, אך שילובם עשוי בהחלט לייצר השפעות חיוביות על בקרה גליקמית וגורמי סיכון אחרים, ביניהם מינרלים ממוצרי חלב, כגון סידן ומגנזיום שלשניהם תפקיד בוויסות תהליכים תוך-תאיים שמקורם באינסולין.

חלבון בחלב ומוצריו, גם הוא בעל השפעות חיוביות על הפרשת אינסולין ושליטה על רמת הסוכר בדם.

הפפטידים הביו-אקטיביים, העשויים להיות מעורבים, הם תוצאה של עיכול חלבון חלב במעי ותוצאה של תהליך תסיסה במזונות, כגון גבינה, יוגורט וחלב מותסס.

באופן דומה נמצא קשר בין סוג של ויטמין K (ויטמין  K2, חלק ממשפחת מנאקווינון) עם מוצרי חלב מותסס ובין סיכון מופחת לסוכרת מסוג 2.

גם לחומצות שומן מחלב עשוי להיות תפקיד. מראיה, שמקורה במחקרי עוקבה, משתמע ללא ספק כי ההשפעה החיובית של חלב ומוצריו על הסיכון לסוכרת אינה מוגבלת למוצרי חלב דלי-שומן, אלא כוללת גם מוצרים עם אחוז שומן גבוה יותר, כגון גבינה.

נתונים מקבוצת העוקבהand Diet Malmö Cancer, למשל, מצביעים על סיכון מופחת לסוכרת מסוג 2 עם צריכה גבוהה של מוצרי חלב בעלי אחוזי שומן רגילים, אך לא דלי-שומן. כמה מחקרים מהעת האחרונה מעלים כי חומצת השומן הטראנס-פאלמיטולאית (palmitoleate-trans), שמקורה בחלב ומוצריו, קשורה בשכיחות נמוכה משמעותית לסוכרת )נמוכה ב-%60 במחקר אחד). חומצות שומן אחרות בחלב ומוצריו נקשרים גם הן לסיכון מופחת לסוכרת, כולל חומצות שומן רוויות עם שרשרת אי-זוגית (OCFAs) pentadecanoic acid ,(0:C15) וחומצה פטדקנואית C17:0 וחומצות שומן קצרות-שרשרות (SCFA) כולל בוטירט (C4:0).

עוד דווח כי לחומצה פיטנית, חומצת שומן מסועפת שרשרת מחלב, השפעות נוגדות סוכרת, כולל הגברת הרגישות לאינסולין.

מתוך החוברת: 'חלב מזין מטבעו' – המדע שמאחורי ההשפעות התזונתיות והבריאותיות של צריכת חלב ומוצריו (חוברת שהיא פרי שיתוף פעולה בין דיאטנים מהארגונים החברים בפורום החלב האירופי)

Accessibility
סגור