up למעלה

משק עפאים

במשק עפאים מאמינים שחקלאות היא עיסוק מרפא. המשק קם כמודל ייחודי העוסק בכל שרשרת הערך של גידול וייצור המזון שלהם. במשק זורעים, קוצרים, חולבים מגבנים, מבשלים ואופים – מן הזרע ועד לצלחת – ומביאים את התוצרת ישירות אל חבריהם ולא מוכרים אותם לרשתות ולקניונים. כמו כן, במשק מגדלים בעלי-חיים, פירות וירקות על מנת לשמור על מגוון שתורם למארג האקולוגי. כל המוצרים מיוצרים ונארזים תוך התחשבות בסביבה שבה גודלו ובבני האדם שהיו שותפים ביצירתם.

לכתבה המלאה