up למעלה

משקאות צמחיים

בשנים האחרונות ישנה עליה בשימוש במשקאות צמחיים בתזונת תינוקות, פעוטות וילדים צעירים בשל מגוון סיבות שיכולות להיות סיבות רפואיות כגון אלרגיה לחלב, סיבות דתיות – תרבותיות, אמונות בריאותיות הגורמות להימנעות מחלב או סיבות אקולוגיות. בין אם הסיבה רפואית או לא, לבחירות תזונתיות אלו עלולות להיות השלכות. הספרות הרפואית בנושא, כמו גם הניסיון הקליני של האיגוד הצפון אמריקאי לגסטרואנטרולוגיה, כבד ותזונת ילדים מעיד, שכאשר משקאות צמחיים ניתנים
לתינוקות וילדים צעירים, ובעיקר לתינוקות, במקום פורמולה מותאמת לתינוק או חלב ומוצריו, קיים סיכון לפגיעה בגדילה, הן בעליה במשקל והן בצמיחה לגובה, עד כדי תת תזונה מסוג "קוושיורקור" כתוצאה מחסר בחלבון, הפרעה אלקטרוליטית, אבנים בכליות, ולחסרים תזונתיים חמורים כגון אנמיה מחסר ברזל, רככת וצפדינה. את כל ההשפעות הנ"ל ניתן למנוע.

לכתבה המלאה