up למעלה

משך העיכול של מזונות

מזון עובר בוושט בקצב של 4-3 סנטימטרים לשנייה – כל התהליך אורך כ – 6-5 שניות.
שהיית המזון בקיבה נמשכת 4-2 שעות ומשך זמן השהייה תלוי במגוון גורמים כולל: כמות המזון, תכולת השומן ומידת החומציות בקיבה.
במעי הדק, העיכול ממשיך ומתחיל תהליך הספיגה. משך העיכול והספיגה הוא 6-5 שעות, במצב תקין.
לבסוף, שארית המזון נכנסת למעי הגס לסיום העיכול וספיגת הנוזלים אל הגוף.
כאן שוהה "המזון" כ – 14-12 שעות.
לכן, הזמן בו שוהה המזון במערכת העיכול הוא 30-20 שעות.

בטבלה הבאה מפורט משך העיכול של המזונות ששאלת עליהם – בקיבה:

מזון שעות
דג מבושל 4-3
בשר בקר מבושל 4-3
בשר עוף מבושל 4-3
חלב בלתי מבושל 2.5
חלב מבושל 2
יוגורט, לבן 2
חמאה 3.5
גבינה קשה 4-3