up למעלה

מעשיות הגבינה

 

הגבינה היא מוצר חלב אשר לרוב מיוצר מחלב הפרות, העיזים, הכבשים או התאו. כיום הגבינה היא מוצר חקלאי עיקרי, אז שווה לגלות עליה עוד…

יש לגבינה היסטוריה מעניינת!

שיירי גבינה אשר נמצאו בשברי חרס בני 7,000 שנה, נתגלו בפולין. עדויות ארכיאולוגיות אלו מאשרות כי השימוש בה הוא עתיק יומין.

עוד ידוע כי נוודים נהגו לאגור חלב בקיבתו של בעל חיים, ובמהלך הנדידה היומית התחמם החלב וטולטל – עד שנגרמה התקרשות והפרדה בין מי הגבינה לגבן שנוצר.

 

ייצור הגבינה

הגבינה מיוצרת באמצעות הפרדת ה'גבן' (המרכיב המוצק) ממי הגבינה (המרכיב הנוזלי), כאשר הקרשת החלב מתבצעת באמצעות אנזים הגבינה (נקרא גם 'מחמצת החלב').

גבינות טריות, כמו גבינת קוטג' או מוצרלה (המכילות לחות גבוהה), מוכנות לצריכה כמה ימים לאחר הייצור. לעומת זאת, גבינות בשלות מאוחסנות בדרך כלל החל משלושה שבועות (למשל קממבר) עד שלוש שנים (למשל פרמיג'אנו רג'יאנו) או יותר. באמצעות יישון זה מתקבע מרקמה וטעמה הסופי של הגבינה.

 

סוגי גבינה

ניתן לסווג גבינות לקבוצות שונות – על פי סוג החלב, טיפול בחום, סוג הגיבון, הכנת הגבן, תכולת המים, אחוז השומן או שיטת הבשלה. כתוצאה מהאפשרויות הרבות, מתקיימות ברחבי העולם כ-500 סוגים של גבינות – גבינות רכות, גבינות קשות, גבינות חצי קשות (מלוחות), וגבינות עובש.